YÖNETİM KURULU

HALİL AYDIN

Başkan

İDRİS ÇALIŞKAN

Başkan Yardımcısı

MİNE MET

Sekreter Üye

CİHAT ÇELİK

Sekreter Üye Yardımcısı

MUSTAFA BİLGİN

Muhasip Üye

ERDEM YAMAÇ

Veznedar Üye

HÜDAVER GÖSTERİŞLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

FEYZULLAH AK

Denetçi